HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Petőfi Sándor program 2017
[ 2017.02.23 ]
 A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Program ösztöndíj 2017. évi elnyerése céljából.

Mi a pályázat célja?

A Petőfi Sándor Program célja, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere tovább fejlődjön és tovább erősödjön. A Programot annak érdekében hozták létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassák és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsék. A pályázatra olyan magánszemélyek jelentkezését várják, akik elkötelezettek a magyar nemzet iránt, jártasak közösségszervező tevékenységekben, valamint akik szívesen segítenének e célok elérésében és megvalósításában.

A program alapvető célja:

o   a magyarság összetartozás-tudatának erősítése

o   a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését

o   a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése

o   szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása

 

A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt ösztöndíjat a 2017. év augusztus hónap és 2018. év június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. A Program kezdetének meghatározására a későbbiekben kerül sor. Az ösztöndíjasok kiválasztását követően kerül pontosan meghatározásra az ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, mely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel. 

A Program 2017. év augusztusától 2018. év júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, melynek részét képzi a külhoni programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külhoni programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

-        magyar állampolgár

-        betöltötte 20. életévét

-        büntetlen előéletű

-        legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

-        aktívan vesz részt közösségszervező, hagyományőrző és egyéb közösségi tevékenységekben vagy a magyar diaszpóra számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik (pl. cserkész, pedagógus, magyar mint idegen nyelv tanár, néptánc oktató, médiaszakember, könyvtáros, levéltáros, hitoktató),

-        magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és

-        megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

+    A pályázó, amennyiben a korábbi Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg. 

A pályázat részletei

Az ösztöndíj összege a külhoni programszakasz idején: 400.000 Ft/hó

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

Interjú a pályázókkal: 2017. március 16. – 2017. április 14.

A külhoni programszakasz (tervezett) megvalósítási időszaka: 2017. szeptember – 2018. június

Az ösztöndíjat elnyerők a magyarországi programszakasz idején (kötelező) felkészítő oktatáson vesznek részt. Az oktatást követően a megjelölt országban folytatják tevékenységüket.


A Program tervezett megvalósítási terület

Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.


A pályázat benyújtása

A pályázatot postai úton egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2017. évi pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Csak a 2017. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módjukban befogadni. Kérik a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Petőfi Sándor Program 2017”

A Magyarország határain túlról postára adott pályázatok esetében kérik a pályázókat, hogy a postára adással egyidejűleg szíveskedjeneka pályázati dokumentációt és a postára adás igazolására szolgáló dokumentumot elküldeni a psp@me.gov.hu elektronikus levélcímre. Figyelem! Az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

Jelen cikk csak a pályázat legfontosabb adatait közli, a pályázat teljes kiírásához kattints az alábbi linkre:

http://www.nemzetiregiszter.hu/a-miniszterelnokseg-palyazati-felhivasa-petofi-sandor-program-osztondijra

Horváth Szimonetta

Forrás: www.nemzetiregiszter.hu

Kép forrása: Internet


<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS