HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Alma Mater
Így leszel Aktív
[ 2013.01.29 ]
Tegnap már beszámoltunk róla, hogy megszűnt a lezárás gomb. Íme, hogy lesz az ember automatikusan aktívak.
Azzal, hogy tömegesen lesznek a hallgatók Aktívak, szerintünk káosz várható a következő féléves matricák és bérletek kiosztásánál. Kérdéseinket feltettük a HSZI-nek, de eddig még választ nem kaptunk.

A TVSz 6.2 pontja szerint:

Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minősül, ha a hallgató a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt felvesz a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.

Ha a költségtérítéses hallgató befizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel.

Ez a két fő feltétele az automatikus aktívra állításnak, az ETR ezt még további ellenőrzéssel finomítja, hogy ne legyen véletlenül aktív az, akinek valamiféle függő ügyei vannak a jogviszonnyal kapcsolatban.  Az ETR február 2-től ellenőrzi az aktívra állítás feltételeit, tehát ha a hallgató fölvesz egy szakjához tartozó kreditértékű kurzust, (és egyéb feltételek teljesülnek) akkor másnapra aktív lesz. A rangsoros kurzusfelvétellel sok hallgató máris rendelkezik az aktívra állítás feltételeivel, így február 2-től tömegesen lesznek aktív hallgatók.

AZ AKTIVIZÁLÁS FELTÉTELEI:

* Előző félévben a hallgató szakja - ha volt - aktív vagy passzív. (Egyéb állapotú - pl. bejelentkezésre vár - hallgatók félévének aktivizálása a karok feladata - egyéni elbírálás alapján.)

* Jelen félévben a hallgató szakjának állapota "Bejelentkezésre vár" vagy "Beiratkozásra vár".

* "Beiratkozásra vár" állapotú hallgató a Tanulmányi Osztályon leadta az iratkozási lapját, és ezt a tényt a TO bejegyezte az ETR-be. "Beiratkozásra vár" állapotú és állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Hallgatói Szolgáltató Irodán aláírta a hallgatói szerződést, és ezt a tényt a HSZI bejegyezte az ETR-be.

* Költségtérítéses ill. önköltséges vagy állami részösztöndíjas hallgató esetén készült költségtérítés jellegű kivetés a tárgyfélévre.

* Költségtérítés jellegű tartozása nincs a hallgatónak az első részlet erejéig.

* Legalább 1 kreditpont értékű szakmai kurzust (nem számít a nyelv, testnevelés, tanárképző és ált.műv.) felvett a szakon. Nem számít a konfirmációra váró ill. elutasított kurzusfelvétel.

* A szakon nincs a korábbi félévekben azonos tárgyelemhez ill. mintaegységhez háromszor felvett, de nem teljesített kurzusa.

* A szakon a korábbi félévekben teljesített kredit még nem érte el a végzéshez szükséges kreditszámot."


Bármilyen aktívra állítási probléma esetén a TO-hoz lehet fordulni, mivel a TO munkatársak egyénileg tudják kezelni a hallgató státuszának állítását.

Ha a hallgató már aktív, akkor nem tudja leadni az összes felvett szakos kurzusát Ezt csak a TO tudja megtenni.  

A régi kurzuslezárási eljárás lényege annyi volt, hogy a lezáráskor lefutott az ún. teljesség ellenőrzés, tehát annak ellenőrzése, hogy jól vette-e föl az adott kurzust, nem hiányzik-e párhuzamosan felveendő kurzus. Egyéb szempontból nem volt rá szükség. A teljesség ellenőrzés most külön futtatható (önkéntesen), de tervezzük, hogy hallgatót a kurzusfelvételi időszakban figyelmeztetjük az esetleges kurzusfelvételi hibákra.

Hökkentő

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS