HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Alma Mater
Szeretjük a TIK-et
[ 2013.03.01 ]
A TIK - amelyet nemrég beválasztottak a világ 50 legszebb könyvtára közé- ötödik alkalommal tartott látogatói elégedettségi vizsgálatot. Az elmúlt évektől eltérően 2012-ben a felmérés nagyobb figyelmet fordított arra, hogy ne csak hallgatók szerepeljenek a kitöltők között, ezért az SZTE TIK-et és a Klebelsberg Könyvtárat nagy arányban használó egyetemi oktatókat és munkavállalókat is megkerestük, egy külön számukra készített kérdőívvel.

Az elégedettségi felmérést 2007-ben végezték először, amivel hagyományt kívántak teremteni az éves, rendszeres elégedettségi kutatásokkal. Az új kutatás kimutatta, hogy a látogatók elégedettek a TIK-el és annak szolgáltatásaival, 2012-ben sikerült minden vizsgált tényezőnél 4-es átlag feletti eredményt elérni, s a Központ vezetése azon van és lesz a jövőben is, hogy ezt az elégedettségi szintet megtartsa és javítsa.

Rövid kivonata az elemzésnek

Összesen 1.072 magyar  és  139  külföldi  látogató adott választ  kérdéseinkre, azaz a minta nagysága 1.211 főt számlál.
  Tekintettel a magyar és külföldi válaszadók kulturális, társadalmi különbségeire, a felmérés az 1.072 fős mintával számolt, s külön kerültek  értékelésre a 139 külföldi hallgató  válaszai. A kitöltők  85%-a hallgató, 10%-a oktató/dolgozó, s 5%-a egyéb státuszú  (pl. volt hallgató,  más intézmény hallgatója) volt.

A kérdőív  első blokkjában  arra voltunk kíváncsiak, hogy kitöltőink milyen rendszerességgel látogatják a  Központot, illetve milyen gyakran vesznek igénybe egyes szolgáltatásokat. A kapott eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek 18%-a „nagyfelhasználó”, azaz minden nyitvatartási napon ellátogat a Központba. A válaszadók 45%-a  szintén nagy arányban, azaz  hetente többször látogat el  az SZTE TIK-be. 11% azok aránya, akik ritkábban látogatják a Központot, mint 2 hét. Az elégedettségi kérdéseknél a  2011-es felméréshez képest három új  kérdéssel bővítettük a kérdőívet: fontosnak tartottuk, hogy visszajelzést kapjunk a nyílt közösségi terek felszereltségére, a rekreációs  eszközök és a Központ általános tisztaságára vonatkozóan. A kitöltők válaszai alapján elmondhatjuk, hogy az egyes tényezőkkel való elégedettségek közül messze a legjobb értéket - 4,74-es átlagot - a Központ általános tisztasága kapott. Ezt követte 4,54-es átlaggal a mosdók tisztasága, majd 4,53-as átlaggal a mosdók felszereltsége. A következő diagram az egyes tényezőkre adott osztályzatok átlagát mutatja. Elmondhatjuk, hogy a 15 tényezőből, mindösszesen kettő, az Egyetemi Kávézó kínálata és az automata  csomagmegőrző szekrények  megítélésének átlaga kapott  4-es alatti értéket. A 2011-es és 2012-es felmérés  eredményeit  összehasonlítva a 2011-es felméréshez képest a 12 tényezőből 9 esetben javult az átlagos megítélés 2012-ben. A felmérésben összesen 139  külföldi hallgató vett részt, s ők jóval szigorúbban osztályoztak. Képzésüket magas tandíj megfizetése ellenében szerezhetik meg, így az SZTE TIK-et, mint szolgáltatási színteret magától értetődőnek ítélhetik meg.

Az eltérések továbbá szocializációs, esetenként kulturális különbségekből is adódhatnak. Azon túlmenően, hogy megismerjük az egyes szolgáltatásokkal, munkatársakkal való elégedettségi szintet érdemesnek tartottuk azt is megtudni, hogy  látogatóink  észleltek-e pozitív vagy negatív irányú változást az utóbbi időben.  A  kitöltők 21%-a  úgy  érzi,  van olyan szolgáltatás, amely pozitív irányba változott,  míg  57% nem  tudott válaszolni erre a kérdésre  (nem tudja vagy nincs korábbi tapasztalata.)  Továbbá elmondható, hogy  a látogatók  53%-a  nem érzékelt negatív  irányú változást, s 35%-uk nem tudott válaszolni kérdésünkre (nem tudja vagy nincs korábbi tapasztalata). Mindösszesen a kitöltők 12%-a érzi úgy, hogy van olyan szolgáltatás, amely negatív irányba változott, ezt ők összesen 131-szer említettek  meg.  Összességében elmondhatjuk, hogy  jóval  több pozitív irányú változást észleltek látogatóink, mint negatívot. Találkozási tér, kommunikáció, „zöld” rendezvények A 2012-es évben  is megkérdeztük  látogatónkat, hogy mennyire érzik megvalósultnak a  „Közösségi  tér” és „Találkozási tér” funkciót,  mennyire gyakoriak  a „Találkozzunk a TIK-ben/TIK-nél!” és hasonló mondatok az egyetemisták körében. Elmondhatjuk, hogy a 2011-es 4,03-as átlaghoz képest  meglehetősen  sokat javítottunk a 2012-es 4,60-os átlaggal;  a válaszadók 60%-a adott maximális, azaz jeles osztályzatot, míg 24%-uk jóra értékelte  ezt a funkciót.

Tekintettel arra, hogy a Központba naponta átlagosan 3500-4000 fő lép be,  így fontos, hogy a felhasználók  lehetőség szerint minden őket érintő változásról a megfelelő időben és kellő mértékben  jussanak információhoz, így  idén is megkérdeztük látogatóinkat, hogy mennyire elégedettek  a Központ általános kommunikációjával.  A  megkérdezettek 41%-a teljes mértékben  (5)  elégedett, és ugyanennyien elégedettek  (4),  így az  átlagos elégedettség 4,19-es értéket mutat.

A  Központ  saját szervezésű  „zöld”  rendezvényeinél  is  elmondhatjuk, hogy  minden rendezvény megítélése átlagosan 4,4 feletti eredményt ért el. Ehhez  a kérdéskörhöz kapcsolódóan  megkérdeztük látogatóinkat,  hogy  mennyire tartják fontosnak, hogy egy olyan állami,  felsőoktatáshoz tartozó intézmény, mint  az SZTE TIK  szerepet vállaljon a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatos magatartás népszerűsítésében.  2012-ben a megkérdezettek 78%-a mondta azt, hogy nagyon fontos, s 18,5%-a, hogy fontos; ezek az értékek a 2011-es eredményhez viszonyítva jobbak: a 4,62-es átlag 4,73-es értékre nőtt. Ezen megítéléssel szorosan összefügg, hogy a látogatók hogyan értékelik az SZTE TIK ilyen irányú törekvéseit.  Az elmúlt két évet tekintve  szinte azonos az SZTE TIK ilyen irányú megítélése (2011 4,46-es átlag; 2012 4,47-es átlag).

Zöld Egyetem

2012-ben  új témakörként szerepeltek  az SZTE zöld törekvéseivel és a Zöld Egyetem felméréssel kapcsolatos kérdések.  Arra a kérdésre, hogy  hallott-e már a Zöld Egyetem felmérésről a válaszadók 30%-a válaszolta azt, hogy hallott róla és részben vagy egészében ismeri is, míg közel 25%-a hallott  róla, de nem ismeri, s közel fele (47%) még nem hallott erről. Ezen túlmenően elmondhatjuk, hogy a válaszadók közel fele (45%) kisebb mértékben tájékozott  az Egyetem  zöld törekvései  terén, 36%-uk már hallott ezekről a törekvésekről, de nem tudna  megemlíteni konkrét intézkedést,  fejlesztést, s 19%-uk egyáltalán nem hallott ezekről a törekvésekről. A válaszadókat  megkértük arra is,  hogy összességében osztályozzák az SZTE  TIK-et 1-től 5-ig, illetve fogalmazzák meg, mit kedvelnek a leginkább és a legkevésbé az SZTE TIK-ben.

2012-ben  összességében 4,53-as  értéket kapott az SZTE TIK,  2011-ben pedig 4,58-at. Az eltérést nem értékeljük visszaesésnek, hiszen mindösszesen 5 századnyi a különbség, de törekszünk arra, hogy jeles értékeléseink arányát tovább javítsuk. Az 1072 magyar kitöltőtől  1039 válasz  érkezett a  „Leginkább mit kedvel?”  kérdésre, a  leggyakoribb előfordulásokat  hat csoportra lehet  osztani  a  2011-es  eredményekhez  hasonlóan:

•  A hangulatot – „Szeged egyik legmodernebb, legtisztább, legzöldebb épülete”
•  A hallgatóközpontúságot – „összehozza a hallgatókat”
•  A környezet-és energiatudatosságot  -  zöldülés és modernizáltság összehangolása
•  A könyvtárat, a gyors internetkapcsolattal rendelkező számítógépes kabineteket
•  A Közösségi tér funkciót, s az ehhez kapcsolódó rendezvényeket
•  A sokoldalúságot, hogy minden egy helyen van – tanulás és kikapcsolódás is


„Mit kedvel a legkevésbé?”  kérdésre  887  válasz érkezett, ami 152  megjegyzéssel kevesebb, mint a pozitívum.  Továbbá kiemelendő, hogy a kitöltők  16,9%-a  válaszolta erre a kérdésre, hogy nincs olyan, amit nem kedvel (2011-ben ez az érték 12,5% volt.).Ezek közül a leggyakoribbak (szintén kategorizálva a megjegyzéseket) a következők:

•  Szigorú beléptetési szabályok a könyvtárba
•  Nyitva tartás
•  Automata csomagmegőrzők használatához köthető „problémák”
•  Vizsgaidőszakban a tömeg, zsúfoltság

Hökkentő

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS